Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond

Stiftelsens ändamål är att stödja bevarandet av Ordens Stamhus och Ordens där förvaltade inventarier. Stiftelsen bildades 1994 med ett grundkapital som erhölls från Ordens samtliga Provinsialloger samt Stor Capitlet i Finland.

Ordförande
Piehl Carl-Gustaf, Direktör, 16-17 R&K

Ledamöter
Gewalli Bengt, Bankdirektör, 16-17, X Svea
Boström Michael, Bankdirektör, 16-17, R&K
Dunbar Pierre, Marknadsekonom, 16-17, X Svea
Wahlberg Lars-Erik, Förvaltare, 16-17, IX Svea

Adress:
Nybrokajen 7, 4 tr, 111 48 Stockholm
Tel: 08-463 37 05
Fax: 08-463 37 19