Fonder & Stiftelser

I denna avdelning berättar vi om våra olika fonder och stiftelser och om Ordens omfattande barmhärtighetsverksamhet.

Människokärleken har alltid varit grunden för Ordens verksamhet. Men den hjälp som Orden kunnat erbjuda har ändrat karaktär under seklernas lopp. Forna tiders mer direkta stöd i form av så kallade frimurarbarnhus (barnhem) har i stor utsträckning utvecklats mot hjälp till organisationer som arbetar för barn och ungdom. 

Sammantaget delar orden varje år ut mer än 45 miljoner kronor. Det motsvarar cirka fem Nobelpris. Årligen utdelas stipendier till forskare som arbetar för att förbättra metoder för att bota barns sjukdomar och för att åstadkomma lindring under olika sjukdomstillstånd. Stödet till barn och ungdomar omfattar såväl individuella bidrag som stöd till institutioner och organisationer inom barnsjukvården. Stödet till de äldre omfattar främst anslag till forskning inom åldrandets problem-områden.

Bland mottagare av sådana anslag och stipendier märks doktorander, läkare och andra forskare inom barn- och ungdomsvård samt äldrevård, unga sångare, musiker, författare och konsthantverkare. Orden medverkar också till individuellt stöd i olika former, där välfärdssverige med dess sociala möjligheter inte räcker till. 

Även internt bedrivs en aktiv hjälpverksamhet till behövande bröder med familjer. Att visa barmhärtighet är en av frimurarens främsta plikter.

Via länkarna till vänster kan du läsa mer om stiftelser och fonder som står Svenska Frimurare Orden nära.