Ordens rekommendation – litteratur och regalier som saluförs på nätet

Gradbunden litteratur och regalier ska inte förekomma i den allmänna handeln. Varje broder ska förvara handlingar så att de inte kommer till någon utomståendes kännedom.

Gradbunden litteratur och regalier är som huvudregel Ordens egendom, och endast brodern till låns.

Om gradbunden litteratur eller regalier ändå bjuds ut till försäljning, är det Ordens rekommendation att den broder som upptäcker detta meddelar Informationsdirektoriet om försäljningen på id@frimurarorden.se.

Informationsdirektoriet har Ordens uppdrag att bevaka Ordens rätt vid försäljningar av gradbunden litteratur eller regalier, och i sällsynta fall förvärva viss särskilt angelägen litteratur eller regalier.

Informationsdirektoriet tar en kontakt med säljaren och uppmanar denne att överlämna egendomen till Orden.

Bröderna ska inte försöka köpa in eller delta i auktioner av gradbunden litteratur eller regalier. Detta skapar en marknad som vi inte vill ha.

Dessutom är risken stor att flera bröder, med samma goda intention, bjuder mot varandra, och därmed höjer priset.

Informationsdirektoriet har en relativt god kännedom om vad som bjuds ut till försäljning och var detta sker – men ser inte allt.

Hittar ni något – säg till!
Bjud inte!

Tipsa id@frimurarorden.se!