Ordens stormästare

Jur. kand. Anders Strömberg är Svenska Frimurare Ordens Stormästare