Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna eller främja vetenskaplig forskning främst till förmån för åldringsvården. Härutöver kan, om särskilda skäl föreligger, bidrag lämnas till annan humanitär eller kulturell verksamhet med huvudsaklig inriktning på de äldre, dock att dessa bidrag då begränsas till 5 % av stiftelsens årliga avkastning. Stiftelsen är även förvaltare av Stiftelsen Professor och Fru J G Edgrens Minne.

Prinsessan Christina, Fru Magnuson är Stiftelsens Höga Beskyddare

Postadress: Box 170, 10123 Stockholm
Besöksadress: Nybrokajen 7,2 tr, Stockholm

Telefon: 08-463 3703, måndag - torsdag 08.30-15.00
Fax: 08-463 37 19
E-post: frims@frimurarorden.se

Besök enligt överenskommelse

PlusGiro: 5 17 02-9
Bankgiro: 700-0557
Org.nr 802009-8839