Fyrbåken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Välkomna till samtalskväll

Inbjudan till samtalskväll måndagen den 31 oktober 2016 kl. 18.30 i våra lokaler och ämnet är Ämbetsmännens symboliska roller

Våra tidigare samtalskvällar har blivit mycket uppskattade. Nu är det dags för höstens samtalskväll och ämnet denna gång är ”Ämbetsmännens symboliska roller”.

Vi hoppas att många bröder med lägre grader deltager då detta är lärorika och trivsamma kvällar.


Samtalskvällen kommer att ledas av vår vO Peter Börjesson.

Klädsel: Vardagsklädsel (m.a.o. ej frimurarklädsel).

Lokal: I våra lokaler, dvs – Odd Fellow Sveagatan 17

Förtäring: En enklare förtäring kommer att serveras

Anmälan: Ingen föranmälan.

Varmt välkomna!


Hur bli medlem i Fyrbåken och Frimureriet?

Besök Svenska Frimurare Ordens hemsida för mer information, http://www.frimurarorden.se

 Du kan också skicka in en intresseanmälan till Brödraföreningen Fyrbåken i Varberg fyr@frimurarorden.se. Därefter får du en personlig kontakt för mer information om frimureriet.