Fyrbåken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Bröder! Nu börjar höstens frimureriska arbete

Den 12 september har Brödraföreningen Fyrbåken sin första sammankomst med reception i grad I. Notera dagen!

Kallelsen till sammankomsten kommer i början av vecka 35.

Broderligen
Göran Barkevall
FS, Förste sekreterare i Fyrbåken


 


Hur bli medlem i Fyrbåken och Frimureriet?

Besök Svenska Frimurare Ordens hemsida för mer information, http://www.frimurarorden.se

 Du kan också skicka in en intresseanmälan till Brödraföreningen Fyrbåken i Varberg fyr@frimurarorden.se. Därefter får du en personlig kontakt för mer information om frimureriet.