Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Högtidsdag 20 november

Forskningslogen firar högtidsdag

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till högtidsdag i grad I söndagen den 20 november 2016 kl. 13.00 i Frimurarhuset i Uppsala, Bangårdsgatan 3.

Logens avgående andre deputerad mästare, den högt upplyste brodern Hans Brusewitz, håller föredrag över ämnet

Frimurerisk straffskipning - domstolen som försvann

Klädsel: frack, alternativt mörk kostym med gradprydnad, förkläde och handskar. Alla bröder är välkomna – det krävs inte medlemskap i CFE för att delta.

Anmälan till den efterföljande måltiden sker genom insättning av 450 kronor (350 kronor alkoholfritt) till plusgirokonto 77 14 89-2 eller 48 euro (38 euro alkoholfritt) till logens konto i Nordea i Finland FI67 1378 3000 2046 24 senast fredagen den 11 november. Ange ”HD 2016” samt namn, grad och logetillhörighet på inbetalningen. Frågor kan ställas till cfe@frimurarorden.se


Caritasboken

Det är uppenbart när man läser den nya boken om Caritas att Svenska Frimurare Orden har ett mycket viktigt arv att förvalta.

Det är inte bara ett arv i form av fastigheter och värdepapper. Det är lika mycket att ta hand om minnet av den offervilja som visats av gångna tiders bröder och av de modiga och kloka beslut som tagits av de bröder som under gångna tider förvaltat donerade och insamlade medel.

Men också ett ideologiskt arv om själva innebörden av begreppet Caritas. Boken är en noggrann och utförlig utredning om Caritasarbete inom och utanför Orden under frimureriets tid i Sverige, och till dels i de nordiska
länderna.

Uppslagsverk

Man kan utan att ta i säga att referensbiblioteket har fått ett nytt uppslagsverk och inspirationsverk för att kunna tala om frimurerisk Caritasverksamhet i gången tid korrekt och faktaspäckat.

1/1

Beställ den inspirerande boken Frimurarnas Hus

Boken beskriver på ett sammanhållet sätt de byggnader som är eller har varit kopplade till Svenska Frimurarorden.

Nu kan du beställa ditt eget exemplar av Frimurarnas Hus som innehåller utförlig information om byggnader och arkitekter i anknytning till det svenska frimureriet.

Boken ger en bakgrund till frimureriets koppling till byggnadskonst och arkitektur samt ett kapitel om Arkitekter och frimurare.

Boken beställs via e-post: cfe@frimurarorden.se eller via brev: Forskningslogen C. F. Eckleff, Kungsängsgatan 17-19, 753 22 Uppsala. Priset för den rikt illustrerade boken är 375 kr plus portokostnader.

1/1

Tidigare nyheter  |  Nyhetsarkiv

Carl Friedrich Eckleff
Pågående forskningsprojekt i CFE