Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Caritasboken

Det är uppenbart när man läser den nya boken om Caritas att Svenska Frimurare Orden har ett mycket viktigt arv att förvalta.

Det är inte bara ett arv i form av fastigheter och värdepapper. Det är lika mycket att ta hand om minnet av den offervilja som visats av gångna tiders bröder och av de modiga och kloka beslut som tagits av de bröder som under gångna tider förvaltat donerade och insamlade medel.

Men också ett ideologiskt arv om själva innebörden av begreppet Caritas. Boken är en noggrann och utförlig utredning om Caritasarbete inom och utanför Orden under frimureriets tid i Sverige, och till dels i de nordiska
länderna.

Uppslagsverk

Man kan utan att ta i säga att referensbiblioteket har fått ett nytt uppslagsverk och inspirationsverk för att kunna tala om frimurerisk Caritasverksamhet i gången tid korrekt och faktaspäckat.

1/1

Beställ den inspirerande boken Frimurarnas Hus

Boken beskriver på ett sammanhållet sätt de byggnader som är eller har varit kopplade till Svenska Frimurarorden.

Nu kan du beställa ditt eget exemplar av Frimurarnas Hus som innehåller utförlig information om byggnader och arkitekter i anknytning till det svenska frimureriet.

Boken ger en bakgrund till frimureriets koppling till byggnadskonst och arkitektur samt ett kapitel om Arkitekter och frimurare.

Boken beställs via e-post: cfe@frimurarorden.se eller via brev: Forskningslogen C. F. Eckleff, Kungsängsgatan 17-19, 753 22 Uppsala. Priset för den rikt illustrerade boken är 375 kr plus portokostnader.

1/1

Pågående forskningsprojekt i CFE

Pågående forskningsprojekt är såväl gradbundna som icke gradbundna. Några exempel på de senare är:

• Frimurerisk arkitektur
• Frimurerisk ordbok
• En studie av Barmhärtighetsdirektoriets protokoll från 1922 till nutid
• Svenska Frimurare Ordens Generalmatrikel från 1700-talet
• En analys av personen Carl Ludvig Dahlfelt, R&K, storsekreterare i SFMO och Carl XV:s privatsekreterare
• Blivande frimurares förväntningar