Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Svea Provinsialloge - Högmässa i Slottskyrkan 2015-10-18 kl. 11:00

Varmt och broderligen välkomna till HÖGMÄSSA i SLOTTSKYRKAN under ledning av Kungliga Hovförsamlingen söndagen den 18 oktober 2015 kl. 11.00!

Svea Provinsialloge har äran att inbjuda frimurarbröder med anhöriga till

HÖGMÄSSA i SLOTTSKYRKAN
under ledning av Kungliga Hovförsamlingen

söndagen den 18 oktober 2015 kl. 11.00

Samling sker kl. 10.45 i södra valvet på Stockholms slott.

Tjänstgörande hovpredikant är Karl-Erik Garlöv.

Efterföljande kyrkkaffe serveras i Stamhuset. I samband med kyrkkaffet informerar pastor i Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen om Hovförsamlingens historia och nuvarande verksamhet.

Möjlighet till visning av Stamhuset kommer att erbjudas.


Månadsbrev Svea Provinsialloge

Är du intresserad av Kapitelbladet?

Svea Provinsialloge ger ut ett nyhetsbrev i elektronisk form. Är du intresserad frimurarbroder så kan du skicka e-post och begära att inkluderas i e-postlistan och därmed få bladet.