Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Högtidsdag, SVEA, lördag 2014-09-27 kl. 16:00

Inbjudan till högtidsdag i Svea Provinsialloge i grad VIII lördag den 27 september 2014 klockan 16:00. Varmt och broderligen välkommen!

Svea Provinsialloge

inbjuder till

HÖGTIDSDAG

lördag den 27 september 2014 klockan 16:00

och att vänligen infinna sig senast klockan 15:30 i Stamhuset.

Varmt och broderligen välkommen!

Göran Hartzell
Överceremonimästare

Klädsel: Frack med svart väst (önskvärt) eller mörk kostym.

Högtidsdagen genomförs i grad VIII.

Anmälan till den efterföljande festmåltiden sker genom inbetalning av 500 kr på Svea Provinsialloges plusgiro konto: 649 70 39-5. Ange ’HD namn, grad och ämbete’ senast den 19 september.