Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


PM-installation, SVEA, 2014-03-29 kl. 16:00 / Stamhuset

Bröder av lägst grad VII är varmt och broderligen välkomna att med sin närvaro hedra provinsiallogen då R&K Peter Westrup låter installera sig som dess 7e Provinsialmästare lördagen den 29 mars 2014 kl. 16:00 i Stamhuset.

Svea Provinsialloge


har äran inbjuda

bröder av grad VII och högre

att med sin närvaro hedra provinsiallogen då

R&K Peter Westrup

låter installera sig som dess 7e Provinsialmästare


i en sammankomst i grad VII
lördagen den 29 mars 2014, kl. 16.00

och att vänligen infinna sig i Stamhuset och senast kl 15.45 ha intagit sin plats i logen.

Klädsel: Frack med svart väst (önskvärt) eller mörk kostym.

Varmt och broderligen välkommen!

Göran Hartzell
Göran Hartzell
Överceremonimästare